2017 11 02, Vilnius

Dėl UAB “Acta iuventus” atskyrimo sąlygų parengimo


Gerb. Kreditoriau,


Šis pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsniu, 2.101 straipsnio 1 dalimi, taip pat Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi.

UAB “Acta iuventus”, buveinės adresas Draugystės g. 17-1, Kaunas, įmonės kodas 124059741, (toliau – Bendrovė), kurios duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (registro tvarkytojas šio pranešimo pateikimo dieną – Valstybės įmonė Registrų centras), praneša, kad yra parengtos Bendrovės atskyrimo sąlygos. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi pateikia žemiau nurodytą informaciją bei informuoja, jog su dokumentais, nurodytais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 65 straipsnio 2 dalyje, Bendrovės kreditoriai turi galimybę susipažinti internetiniu adresu: www.b4net.lt/atskyrimas . Atskyrimo sąlygų priedai, balansai ir financinė informaciją bei kita informacija bus atsiųsta Jums parašius adresu: alex@stebit.lt. Telefonas pasiteiravimui: +37069912700


  1. Atskiriamos ir po atskyrimo toliau tęsiančių veiklą juridinių asmenų duomenys

Atskiriamos įmonės duomenys: UAB “Acta iuventus”, įmonės kodas 124059741, PVM mokėtojo kodas LT240597410, registracijos adresas Draugystės g. 17-1, Kaunas. Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinėje įmonėje Registrų centras;

Po atskyrimo toliau tęsiančių veiklą juridinių asmenų duomenys:

UAB “Acta iuventus”, įmonės kodas 124059741, PVM mokėtojo kodas LT240597410, registracijos adresas Draugystės g. 17-1, Kaunas. Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybinėje įmonėje Registrų centras;

2.2. UAB “Internetas Vilniuje” ”, registracijos adresas: Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius.


  1. Pasibaigiančios ir tęsiančios veiklą bendrovės

Įvykdžius atskyrimą, pasibaigiančių bendrovių nebus. Veiklą toliau vykdys: UAB “Acta iuventus”.


  1. Momentas, nuo kurio pasibaigiančios bendrovės teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai bendrovei; momentas, nuo kurio pasibaigiančios bendrovės teisės ir pareigos pagal sandorius pereina po reorganizavimo veiksiančiai bendrovei ir sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą

Momentas, nuo kurio dalis UAB “Acta iuventus“ turto, teisių ir pareigų pereina po atskyrimo perduotai bendrovei – UAB “Internetas Vilniuje” įregistravimo Juridinių asmenų registre diena, pasirašant šią dieną turto, teisių ir pareigų perdavimo - priėmimo aktus (toliau – Perdavimo – priėmimo aktai).

Momentas, nuo kurio dalis UAB “Acta iuventus“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po atskyrimo sukuriamai bendrovei ir tokie sandoriai įtraukiami į atskiriamos bendrovės buhalterinę apskaitą - atskiriamos UAB “Internetas Vilniuje” įregistravimo Juridinių asmenų registre ir Perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo diena.


Pagarbiai,


UAB “Acta iuventus” direktorius Aleksandr Majackij

A.V.Dokumentai:
Atskyrimo salygos
Įstatai Acta Iuventus
Įstatai Internetas Vilniuje
Pranešimas kreditoriams
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

Papildyta: Nauja atsiskaitomoji sąskaita: LT07 7300 0101 5395 4741